messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองผือ
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

อีเมลกลาง
Web mail
อบต.หนองผือ

สถิติ sitemap
วันนี้ 79
เดือนนี้2,206
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)74,723
ทั้งหมด 280,000

image องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ
โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566[28 กันยายน 2566]
ไข้เลือดออก ป้องกันได้ที่ตัวเรา[26 กันยายน 2566]
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ไข้เลือดออก[26 กันยายน 2566]
โครงการขยะเปียก ลดโลกร้อน[14 พฤศจิกายน 2565]
 
camera_alt กิจกรรม/ผลงาน
รับโล่และเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานของชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุและผู้พิการ(Age-Friendly Communities:AFC) เขตสุขภาพที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการพระ(ผูกแขน) หมอ/อสม. (คำคีง ตรวจสุขภาพ) อบต.เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง โดย วัดลาดปู่ทรงธรรม(พระธาตุสัจจะ) นำโดยพระครูปริยัติเจติยคุณ...
การแข่งขันกีฬาภายใน "ราชพฤษ์เกมส์" ณ โรงเรียนบ้านเมี่ยง
โครงการส่งเสริมฝึกอาชีพการทำน้ำยาล้างจานและน้ำยาปรับผ้านุ่มให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการอำเภอบำบัดทุกข์บำรุงสุข อำเภอท่าลี่พบกันวันพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
โครงการแข่งขันกีฬาสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด "หนองผือสัมพันธ์"
โครงการครอบครัวตำบลหนองผือร่วมใจห่างไกลยาเสพติด
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศราคากลาง/ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview45
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview54

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายธีรยุทธ พิลาคุณ
นายก อบต.หนองผือ
โทร : 061-0850668
นายธีรยุทธ พิลาคุณ
นายก อบต.หนองผือ
โทร : 061-0850668
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
folder วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2562
info มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
public แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้

image แหล่งท่องเที่ยว

วัดชัยนาทมงคล[30 ตุลาคม 2563]

วัดใหม่เจริญธรรม[30 ตุลาคม 2563]

วัดโพธิ์ชัย[30 ตุลาคม 2563]
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
09/04/2567
09/04/2567
การเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งานระบบโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ใหม่
กสว.
09/04/2567
09/04/2567
รายงานผลการติดตามตรวจสอบและให้คำแนะนำในการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[เอกสารแนบ]
กพส.
05/04/2567
09/04/2567
การสำรวจข้อมูลการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กค.
05/04/2567
05/04/2567
แก้ไขหนังสือแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค.
05/04/2567
05/04/2567
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กสธ.
04/04/2567
05/04/2567
การจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ