messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองผือ
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านเมี่ยง หมู่ที่ 5,8,9 ตำบลหนองผือ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : 4
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 23
สัญลักษณ์อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 13
เอกสารประชาสัมพันธ์กฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 16
ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 27
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 34
การสำรวจข้อมูลตลาดในพื้นที่อบต.หนองผือ
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 3
แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 82
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 81
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 51
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและคนพิการอบต.หนองผือ
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 1
ประชาสัมพันธ์โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 10
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 70
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ยาเสพติด poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : 81
ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก(Heat Storke)
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 3
ประชาสัมพันธ์ การใช้งานระบบ E-Service องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 6
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ เรื่อง นโยบาย/มาตรการการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : 1
รณรงค์การสวมหมวกนิรภัยบริเวณพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน :
ขอประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 1
ข้อมูลแหล่งน้ำในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 4
1 - 20 (ทั้งหมด 110 รายการ) 1 2 3 4 5 6

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ