messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองผือ
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
folder ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 96
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 73
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 100
ข้อบัญญัติ อบต.หนองผือ เรื่อง การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน : 31
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 219
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 224
สถิติการนำแผนมาบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 232
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | เปิดอ่าน : 218
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | เปิดอ่าน : 241
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2560 | เปิดอ่าน : 228
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2559 | เปิดอ่าน : 216
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2558 | เปิดอ่าน : 241
ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2558 | เปิดอ่าน : 210
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2552 | เปิดอ่าน : 217
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ