messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองผือ
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
folder คู่มือการปฎิบัติราชการ
คู่มือการจดทะเบียนแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 23
คู่มือการจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 29
คู่มือปฏิบัติงานภารกิจหลัก poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 228
คู่มือการเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 261
คู่มือการปฏิบัติงาน งานสารบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 277
คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 233
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | เปิดอ่าน : 258
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ