messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองผือ
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
account_box ผู้นำชุมชน
นายสมทรัพย์ ไชยอาวุธ
กำนันตำบลหนองผือ
นายมนตรี มุระ
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองผือ หมู่ที่ 1
นางระยอง ขวัญโทน
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านปากคาน หมู่ที่ 2
นายทองดำ ลีดงบับ
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหาดพระ หมู่ที่ 3
นายบุญโฮม จันทาตีด
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านขอนแก่น หมู่ที่ 4
นายโกวิทย์ คุณมี
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านเมี่ยง หมู่ที่ 5
นายสงกรานต์ จำรูญศิริ
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านปากห้วย หมู่ที่ 6
นายสุดใจ ฤทธิศักดิ์
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านปากห้วย หมู่ที่ 7
นายไพรวัลย์ กุลเทียนประดิษฐ์
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านเมี่ยง หมู่ที่ 8
นายวิทยา โสภาวัฒน์
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านเมี่ยง หมู่ที่ 9
นายสมทรัพย์ ไชยอาวุธ
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านเพชรโสภณ หมู่ที่ 10

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ