องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองผือ
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
folder งบแสดงฐานะทางการเงิน
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564-30 มิถุนายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 วันที่ 1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แสดงงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน ธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142
insert_drive_file รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
insert_drive_file งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 วันที่ 1 ต.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์แสดงงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน ธันวาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปี พ.ศ. 2563 ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177
insert_drive_file งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 30 กันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173
insert_drive_file งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับและเงินสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 30 กันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176
insert_drive_file รายงานการเงินและงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180
insert_drive_file รายงานการเงินและงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176
insert_drive_file รายงานการเงินและงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ