องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองผือ
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
folder งบแสดงฐานะทางการเงิน
insert_drive_file งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 วันที่ 1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แสดงงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน ธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
insert_drive_file รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 วันที่ 1 ต.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์แสดงงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน ธันวาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปี พ.ศ. 2563 ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128
insert_drive_file งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 30 กันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
insert_drive_file งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับและเงินสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 30 กันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122
insert_drive_file รายงานการเงินและงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123
insert_drive_file รายงานการเงินและงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
insert_drive_file รายงานการเงินและงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2556 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1