องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองผือ
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
folder งบแสดงฐานะทางการเงิน
insert_drive_file รายงายผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เดือนตุลาคม2565 - 30 กันยายน 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564-30 มิถุนายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 วันที่ 1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
insert_drive_file การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แสดงงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน ธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166
insert_drive_file รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154
insert_drive_file งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 วันที่ 1 ต.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์แสดงงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน ธันวาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปี พ.ศ. 2563 ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214
insert_drive_file งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 30 กันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208
insert_drive_file งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับและเงินสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 30 กันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214
insert_drive_file รายงานการเงินและงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201
insert_drive_file รายงานการเงินและงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193
insert_drive_file รายงานการเงินและงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202
1 - 20 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ