องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองผือ
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศเรื่อง การจัดทำแผนจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติมฉบับที่ 22566) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การจัดทำแผนจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file ประกาศการจัดทำแผนจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
insert_drive_file ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205
insert_drive_file ประกาศการตรวจสอบพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201
insert_drive_file แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ เรื่อง แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2554 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำงบประมาณ 2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2554 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197
insert_drive_file แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2554 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2554 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ