องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองผือ
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศเรื่อง การจัดทำแผนจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติมฉบับที่ 22566)
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การจัดทำแผนจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศการจัดทำแผนจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171
insert_drive_file ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180
insert_drive_file ประกาศการตรวจสอบพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176
insert_drive_file แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ เรื่อง แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2554 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำงบประมาณ 2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2554 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168
insert_drive_file แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2554 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2554 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1