องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองผือ
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
insert_drive_file ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130
insert_drive_file ประกาศการตรวจสอบพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128
insert_drive_file แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ เรื่อง แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2554 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำงบประมาณ 2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2554 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121
insert_drive_file แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2554 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2554 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1