องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองผือ
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
find_in_page แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196
insert_drive_file การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา5ปี ระดับท้องถิ่น/ตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 233
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ