messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองผือ
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศราคากลาง/ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านเมี่ยง หมู่ 5,8,9 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภูซาง บ้านปากคาน หมู่ 2 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 51
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 41
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงต่อเติมคลองไส้ไก่ สายนาข้าวเจ้า บ้านปากห้วย หมู่ 6 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกสายบ้านเมี่ยง-น้ำแคม หมู่5 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงต่อเติมคลองไส้ไก่ สายนาหลวง บ้านปากห้วย หมู่ 6 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก หน้าโรงเรียนบ้านขอนแก่น(ต่อจากเดิม) หมู่ 10 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงภูมิซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหนองผือ1 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 18
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการแล้วโดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 44 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 126
ประกาศเรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 82
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายบุญไทย บ้านขอนแก่น หมู่ 4 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : 91
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายสว่าง บ้านขอนแก่น หมู่ 4 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : 127
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายวงศ์แวว บ้านขอนแก่น หมู่ 4 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : 116
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุ้ม 4 (สวนยางหมู่บ้าน) บ้านหนองผือ หมู่ 1 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : 83
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 6 ถึง ซอย 8 บ้านปากห้วย หมู่ 7 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : 82
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมรั้วกำแพง หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 86
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสาย พตท.เฉลิม ไปถึงบ้านยายเอก บ้านปากห้วย หมู่ที่ 6 อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 93
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดป่าชัยนาทมงคล-วัดพระธาตุ ซอยน้ำหวัก 1 บ้านเมี่ยง หมู่ 9 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 95
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกห้วยพระใหญ่ บ้านหาดพระ หมู่ 3 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 71
1 - 20 (ทั้งหมด 246 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ