องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองผือ
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศราคากลาง/ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการแล้วโดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 44 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
insert_drive_file ประกาศเรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายบุญไทย บ้านขอนแก่น หมู่ 4 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายสว่าง บ้านขอนแก่น หมู่ 4 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายวงศ์แวว บ้านขอนแก่น หมู่ 4 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุ้ม 4 (สวนยางหมู่บ้าน) บ้านหนองผือ หมู่ 1 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 6 ถึง ซอย 8 บ้านปากห้วย หมู่ 7 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมรั้วกำแพง หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสาย พตท.เฉลิม ไปถึงบ้านยายเอก บ้านปากห้วย หมู่ที่ 6 อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดป่าชัยนาทมงคล-วัดพระธาตุ ซอยน้ำหวัก 1 บ้านเมี่ยง หมู่ 9 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกห้วยพระใหญ่ บ้านหาดพระ หมู่ 3 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาเปาะ สายห้วยตาด บ้านเมี่ยง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนบ้านขอนแก่น สายนายเกรียงศักดิ์ บ้านเพชรโสภณ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซำบอน (หน้าสวนพ่อแป้ง) สายนาเปาะ (หน้าห้วยขยาม) ซอยบ้านยายแคท บ้านเมี่ยง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาโป่ง (หน้าสวนนายสฤษดิ์) สายนาสมซื่น (หน้าสวนนายทองเหรียญ) สถานที่ก่อสร้างบ้านเมี่ยง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองผือ อำ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกกม่วงตั้ง (หน้าสวนนางแพว) สายกกม่วงตั้ง (หน้าสวนนางดวงใจ) สายนาใหญ่ (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม) สายสนามบิน (บริเวณทางเข้า) บ้านเพชรโสภณ หมู่ 10 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หลัง รพ.สต.ปากคาน บ้านปากคาน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภูปูน 1 (ข้างโกดังณัฐพล) สายสถานีสูบน้ำเมี่ยง 1 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม) สายหัวสะพานห้วยก้านเหลือง (ยายแอ๋ว) สถานที่ก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 โครงการ บ้านปากคาน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนากกไฮ (หน้าสวนนายสุชาติ) สายห้วยหามแล้ง (หน้าสวนนายสายัณห์) สถานที่ก่อสร้าง บ้านขอนแก่น หมู่ที่ 4 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
1 - 20 (ทั้งหมด 237 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ