messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองผือ
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
รายงานและเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือน กันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 229
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 231
รายงานและเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือน สิงหาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 232
รายงานและเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | เปิดอ่าน : 211
รายงานรายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2563 – มิถุนายน 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2563 | เปิดอ่าน : 210
รายงานและเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือน มิถุนายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 199
รายงานรายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 198
รายงานรายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 190
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม) ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2563 | เปิดอ่าน : 200
รายงานรายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 – ธันวาคม 2561) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | เปิดอ่าน : 194
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 191
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน) ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 197
รายงานรายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2562) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | เปิดอ่าน : 187
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน) ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2562 | เปิดอ่าน : 195
รายงานรายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน – มิถุนายน 2562) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : 197
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม) ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2562 | เปิดอ่าน : 203
รายงานรายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม – มีนาคม 2562) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2562 | เปิดอ่าน : 213
61 - 77 (ทั้งหมด 77 รายการ) 1 2 3 4

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ