messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองผือ
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 ธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 109
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 พฤศจิกายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 105
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 ตุลาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | เปิดอ่าน : 110
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่า 5,000 บาท ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2564 (กรกฎาคม-กันยายน 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 288
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 252
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน สิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 263
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน กรกฎาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : 268
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปี 2564 เดือน มิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | เปิดอ่าน : 244
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่า 5,000 บาท ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2564 (เมษายน-มิถุนายน 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | เปิดอ่าน : 305
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 เดือน พฤษภาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2564 | เปิดอ่าน : 234
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 เดือน เมษายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 265
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่า 5,000 บาท ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2564 (มกราคม-มีนาคม 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 222
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างที่มียอดไม่เกิน 5,000 บาท ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2564 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 234
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 226
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 เดือน มกราคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | เปิดอ่าน : 231
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 เดือน ธันวาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : 229
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างที่มียอดไม่เกิน 5,000 บาท ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2564 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | เปิดอ่าน : 215
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 เดือน พฤศจิกายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | เปิดอ่าน : 224
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 เดือน ตุลาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2563 | เปิดอ่าน : 218
รายงานรายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 231
41 - 60 (ทั้งหมด 77 รายการ) 1 2 3 4

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ