messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองผือ
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 96
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 111
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 105
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ต่ำกว่า 5,000 ไตรมาสที่ 1 ปี 2566 ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 102
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 67
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 81
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : 45
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 48
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ต่ำกว่า 5,000 ประจำเดือน กรกฏาคม-กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 76
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : 55
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2565 | เปิดอ่าน : 56
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ต่ำกว่า 5,000 ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2565 | เปิดอ่าน : 74
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2565 | เปิดอ่าน : 78
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน : 55
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | เปิดอ่าน : 121
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ต่ำกว่า 5,000 ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 132
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 152
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 139
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 142
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ต่ำกว่า 5,000 ประจำปี 2565 เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 120
21 - 40 (ทั้งหมด 77 รายการ) 1 2 3 4

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ