ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง