ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการว่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายนาโป่ง สายหนองหัวธรรม(ครูอุทิศ) สายนาใต้ สายห้วยเดื่อ สายห้วยฮุ้งใต้ สายห้วยฮุ้งเหนือ สายนาสมชื่น สายห้วยฮุ้งน้อย สายห้วยเฮี้ย บ้านเมี่ยง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย จำนวน 9 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง