ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายข้างร้านแตงโม สายนาจาน สายห้วยนกแซว สายคอกหมู บ้านเมี่ยง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง