ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายข้างวัดสหมิตรข้างโกดังอุดมพร ซอยทหารพราน ครูตุ้ม ซอยนาข้าวเจ้า ซอยครูวิมล ซอยครูเยาวรัตน์ซอยห้วยเสี้ยว สายนายายปอน ซอยนาห้วยหาม สายเสี่ยโล๊ะ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเสี่ยโล๊ะ บ้านปากห้วย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง