ชื่อเรื่อง : ประกาศ ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคสล.คุ้มบ้านนอก ซอยข้างบ้านเกษตรนี หมู่ 9และซอย 3 บ้านเพชรโสภณ หมู่ 10

ชื่อไฟล์ : m3xwTAhTue93037.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้