ชื่อเรื่อง : ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2564) ที่มียอดการซื้อหรือจ้างไม่เกิน 5,000.-บ

ชื่อไฟล์ : 87l9ekxFri21306.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้