องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองผือ
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่
รายละเอียด : วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายวชิราวุธ วิไชโย ปลัดอำเภอท่าลี่ พร้อมด้วย นายอิสรภาพ แก้วชูฟอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ นางสาวสุดาพร ทอพิมาย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ และผู้นำชุมชนทั้ง ๑๐หมู่บ้าน ร่วมประชุมพิจารณาการช่วยเหลือขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ
ผู้โพส : admin